^Powrót na góre

Strona główna

Kancelaria parafialna

Siostry Serafitki

Duszpasterze

Galeria zdjęć

Aktualnie gościmy

Odwiedza nas 5 gości.

Statystyka odwiedzin

01213092
Dziś
Wczoraj
Ten tydzień
Ten miesiąc
Łącznie
153
510
3582
19884
1213092

Twoje IP: 3.235.176.80
Server Time: 2022-05-26 08:33:45

 

Charyzmat Akcji Katolickiej

 

Zgodnie z charyzmatem Stowarzyszenia terenem jego działalności jest parafia, diecezja, Kościół lokalny. Członkowie Akcji Katolickiej we współpracy z hierarchią włączają się aktywnie w liczne dzieła ewangelizacyjne. Akcja uaktywnia licznych świeckich w budowaniu Kościoła Chrystusowego i realizacji jego misji apostolskiej, wskutek czego mogą oni „czynić obecnym i aktywnym Kościół w takich miejscach i takich okolicznościach, gdzie jedynie przy ich pomocy stać się on może solą ziemi".

Akcja Katolicka,  jej cele i zadania

 

Akcja Katolicka jest urzędem, to znaczy szczególnym miejscem organizowania laikatu, będącego w ścisłej współpracy z hierarchią Kościoła. Celami Stowarzyszenia są: 
- misja głoszenia Zmartwychwstałego Jezusa Chrystusa
- chrystianizacja każdej dziedziny życia
- wspólny front apostolskiego działania Kościoła
- budowa Kościoła - nie przez zewnętrzną ludzką działalność typu świeckiego, ale przez środki nadprzyrodzone: słowo, sakrament i posługę miłości
- widzenie, ocenianie, działanie - w duchu Ewangelii
- odrodzenie życia według zasad katolickich w rodzinie i społeczeństwie
- kształtowanie życia według zasad wiary
- wzrastanie i umacnianie wspólnoty chrześcijańskiej
- pogłębienie wiedzy o Jezusie Chrystusie, aby nastąpił świadomy wybór Jezusa Chrystusa jako Pana życia chrześcijanina
- apostolstwo indywidualne (KPK - apostolstwo powinno przybrać formę Akcji Katolickiej)
- odpowiedź na trendy sekularyzacji, wypierające wartości chrześcijańskie z życia społeczeństwa
  - szkoła życia społecznego 
 - praca formacyjna samych członków Akcji, której celem jest ukształtowanie dojrzałej wiary
 - dobrze uformowani ludzie powinni angażować się w sprawy Kościoła, zajmując miejsca w parafiach jeszcze nie objętych ewangelizacją. W zależności od potrzeb danej parafii zajmować będą te sektory życia, które dotąd leżały odłogiem
 - członkowie Akcji Katolickiej są najbliższymi współpracownikami proboszcza, dyspozycyjnymi do działania w różnych dziedzinach, w zależności od potrzeb, jakie się jawią
 - Członkowie Akcji Katolickiej powinni zajmować miejsca w życiu społecznym (polityka, gospodarka, kultura) na miarę swoich charyzmatów i możliwości. Poprzez aktywne działanie powinni urzeczywistniać wartości chrześcijańskie
- w swojej pracy apostolskiej powinni łączyć wypracowane wartości, jakie istnieją w Kościele i koncentrować je wokół sprawy ewangelizacji, nie naruszając ich suwerenności. Zadaniem członków Akcji byłoby więc tworzenie porozumienia i wspólnego działania różnych ruchów, organizacji, stowarzyszeń bez naruszania ich charyzmatów i tożsamości
- Akcja Katolicka nie ma swojego lidera i swoich celów. Jej liderem jest Kościół i realizacja celów Kościoła
 
Celem Akcji Katolickiej jest pogłębienie formacji chrześcijańskiej jej członków oraz współpraca świeckich z hierarchią w realizowaniu misji Kościoła. Pogłębienie życia religijnego ma przygotować członków Akcji do odważnego i kompetentnego występowania na „areopagach" świata, do przenikania wartościami ewangelicznymi życia społecznego, zajmowania zgodnego z nauczaniem Kościoła stanowiska w sprawach publicznych, zwłaszcza tam, gdzie zagrożona jest wiara i moralność chrześcijańska. Ważnym zadaniem Akcji jest także kształcenie działaczy społecznych, gospodarczych, kulturalnych i politycznych.
 
Spotkania Akcji Katolickiej w naszej parafii odbywają się w każdą trzecią niedzielę miesiąca, po Mszy świętej wieczornej. Mogą w niej uczestniczyć zarówno członkowie jak i osoby zainteresowane działalnością Stowarzyszenia. Dlatego kierujemy zaproszenie do włączenia się w dzieło formacji osobistej i działalności na rzecz Kościoła parafialnego. Bliższych informacji udziela przewodniczący Akcji Katolickiej w Tarnogrodzie, p. Krzysztof Widomski.

 

Copyright © 2013-2021 - Parafia Tarnogród  Rights Reserved.