^Powrót na góre

Strona główna

Kancelaria parafialna

Duszpasterze

Galeria zdjęć

Aktualnie gościmy

Odwiedza nas 17 gości.

Statystyka odwiedzin

01890532
Dziś
Wczoraj
Ten tydzień
Ten miesiąc
Łącznie
107
841
2385
15836
1890532

Twoje IP: 44.222.64.76
Server Time: 2024-06-18 03:22:30

Apostolat Margaretka

Czym jest Apostolat Margaretka? Jest to Ruch osób modlących się za kapłanów „Le Mouvement des Marguerites”.Został założony w Kanadzie w 1981 roku przez panią profesor Louise Ward, przy aprobacie miejscowego biskupa. Tam też powstały pierwsze Margaretki.
Cele Apostolatu:
*modlitwa za wybranego kapłana,
*troska o jedność kapłanów ze swoim biskupem i między sobą,
*współpraca między kapłanami i świeckimi,
*wspieranie powołań do kapłaństwa i życia zakonnego.
Logo Apostolatu – jako logo ruchu wybrano margaretkę czyli polny kwiat. Ilustruje on zaangażowanie w modlitwę. Roślina jest zakorzeniona w glebie Kościoła i odżywiona życiem Ducha Świętego. Siedem płatków kwiatu reprezentuje siedem osób, które zobowiązały się do modlitwy za konkretnego kapłana. W centrum kwiatu wpisuje się imię kapłana, natomiast na płatkach imiona siedmiu osób, które składają Bogu przyrzeczenie modlitwy – każda w jednym, wybranym przez siebie dniu tygodnia.
Modlitwa – w Apostolacie Margaretka istnieje duża dowolność w wyborze modlitw. Może to być dziesiątek Różańca, Koronka Pokoju, Koronka do Miłosierdzia Bożego lub inna modlitwa.
Zadania osoby tworzącej Margaretkę:
*znalezienie 7 osób chętnych do utworzenia Margaretki,
*skontaktowanie się z wybranym księdzem,

*podtrzymywanie jedności między grupą modlących się osób,
*pamięć o składaniu życzeń kapłanowi (z okazji imienin, święceń itp.).
 
Wręczenie Margaretki kapłanowi – grupa 7 osób tworząca Margaretkę winna skontaktować się z kapłanem i wspólnie ustalić formę jej wręczenia. Można uczynić to w formie uroczystej lub zwyczajnie rozpocząć modlitwę, ofiarowując kapłanowi wypełniony blankiet. Przyjęciu Margaretki warto nadać uroczystą formę, ponieważ wydarzenie to integruje i mobilizuje grupę do gorliwej modlitwy, jest też świadectwem dla wielu osób. Ponadto jest wyrazem wdzięczności ze strony kapłana wobec modlących się za niego osób.
Każdy dzień jest dobry, aby złożyć przyrzeczenie (jubileusz, imieniny, pielgrzymka, odpust). Jeśli to możliwe, grupa siedmiu osób uczestniczy we Mszy świętej i po kazaniu lub Komunii św., w wolności serca i w stanie łaski uświęcającej składa przyrzeczenie (na głos lub cicho w sercu, razem lub osobno). Optymalną sytuacją jest, gdy kapłan sprawuje w intencji nowopowstałej Margaretki Mszę św., podczas której przyjmuje przyrzeczenie modlitwy.
Ta sama osoba może należeć do kilku Margaretek, np. siedmiu kapłanów – każdy na jeden dzień tygodnia.
Wraz ze śmiercią księdza rozpada się Margaretka.
Jeżeli ktoś umiera wcześniej niż dany kapłan, to nie ma obowiązku zastępowania go inną osobą.
 
Modlitwa w wybranym dniu tygodnia
O Jezu Boski Pasterzu, który powołałeś Apostołów, aby uczynić ich rybakami dusz ludzkich, Ty, który pociągnąłeś ku Sobie ks. ………………. uczyń go Swoim gorliwym naśladowcą i sługą. Spraw, aby dzielił z Tobą pragnienie powszechnego zbawienia, dla którego na wszystkich ołtarzach uobecniasz Swoją Ofiarę. Ty o Panie, który żyjesz na wieki, aby wstawiać się za Twoim ludem, otwórz przed nim nowe horyzonty, by dostrzegał świat spragniony światła prawdy i miłości; by był solą ziemi i światłością świata. Umacniaj go Twoją mocą i błogosław mu.
Święty jego Patronie ………………… Twojej szczególnej opiece go dzisiaj polecam. Proszę Cię, abyś wstawiał się za nim przed Bogiem i pomagał mu we wszystkich potrzebach, aby dochował Bogu wierności i owocnie pracował dla Jego większej chwały.
Maryjo, Matko Kościoła, strzeż go przed wszelkim złem. Amen.
 
Spotkania Apostolatu Margaretka w każdy pierwszy czwartek miesiąca po Mszy św wieczornej
Copyright © 2013-2021 - Parafia Tarnogród  Rights Reserved.