^Powrót na góre

Strona główna

Kancelaria parafialna

Duszpasterze

Galeria zdjęć

Aktualnie gościmy

Odwiedza nas 11 gości.

Statystyka odwiedzin

01917097
Dziś
Wczoraj
Ten tydzień
Ten miesiąc
Łącznie
430
614
2363
14892
1917097

Twoje IP: 44.200.194.255
Server Time: 2024-07-16 10:07:18

Kapłaństwo

Święcenia są sakramentem, dzięki któremu posłanie, powierzone przez Chrystusa Apostołom, nadal jest spełniane w Kościele aż do końca czasów. Jest to więc sakrament posługi apostolskiej. Obejmuje on trzy stopnie: episkopat, prezbiterat i diakonat (KKK 1536).

Kapłaństwo w Piśmie świętym

W Starym Testamencie zapowiedzią tego sakramentu jest posługa lewitów, kapłaństwo Aarona, ustanowienie siedemdziesięciu „Starszych”. Wszystkie te zapowiedzi znajdują wypełnienie w Jezusie Chrystusie, który przez ofiarę swego Krzyża Jest jedynym „Pośrednikiem miedzy Bogiem a ludźmi” (1Tm 2,5) i „arcykapłanem na wzór Melchizedeka” (Hbr 5,10). Jedyne kapłaństwo Chrystusa uobecnia się w kapłaństwie służebnym, które sprawuje Kościół.

Sakrament święceń i jego skutki

Sakrament składa się z trzech stopni, które są niezastąpione dla organicznej struktury Kościoła: z biskupstwa, prezbiteratu i diakonatu. Biskup otrzymuje pełnię sakramentu święceń, które włączają go do Kolegium Biskupów. Biskupi jako następcy Apostołów sprawują swą posługę pod zwierzchnictwem papieża. Ze święceń biskupich płynie misja nauczania, uświęcania i rządzenia. Prezbiterzy wykonują swą posługę w braterstwie sakramentalnym z innymi prezbiterami oraz w zależności od biskupa i w komunii z nim. Są wyświęcani, aby głosić Ewangelię, sprawować kult Boży, zwłaszcza Eucharystię, skąd czerpie moc cała ich posługa, i być pasterzami wiernych. Diakoni są wyświęcani do zadań posługi w Kościele, które pełnią pod pasterskim zwierzchnictwem swojego biskupa, w tym co dotyczy posługi słowa, kultu Bożego, zadań duszpasterskich i charytatywnych.
Święcenia może przyjąć ważnie tylko mężczyzna ochrzczony, a kto pragnie je przyjąć, musi się poddać osądowi Kościoła. Sakrament udzielany jest przez włożenie rąk przez biskupa na głowę wyświęcanego i przez specjalną modlitwę konsekracyjną, będącą prośbą do Boga o wylanie Ducha Świętego i Jego darów, odpowiednio do posługi, do której kandydat jest wyświęcany.
Sakrament święceń udziela specjalnej łaski Ducha Świętego, która czyni wyświęcanego narzędziem Chrystusa i uzdalnia go, by mógł działać w Jego potrójnej funkcji Kapłana, Proroka i Króla, stosownie  do stopni tego sakramentu. Wyciska również niezatarty charakter duchowy i dlatego nie może być powtarzany ani udzielany tylko na pewien czas. Wyświęceni kapłani w wykonywaniu swej posługi działają nie własną mocą, jak również nie z mandatu wspólnoty, lecz w osobie Chrystusa-Głowy i w imieniu Kościoła.

Informacje dla osób pragnących odpowiedzieć na głos powołania do służby w Kościele

Osoba, która pragnie realizować powołanie do kapłaństwa lub życia zakonnego, powinna zgłosić się do ks. Proboszcza i powiadomić o takim zamiarze. Warunkiem wstąpienia do wyższego seminarium duchownego jest złożenie podania, zdanie egzaminów wstępnych oraz dostarczenie niezbędnych dokumentów. Są nimi: akt chrztu i bierzmowania, świadectwo zdania egzaminu maturalnego, opinia swojego ks. proboszcza oraz katechety. Szczegółowych informacji możemy zasięgać u księży oraz na stronie internetowej seminarium duchownego www.wsd.zam-lub.pl
 
Copyright © 2013-2021 - Parafia Tarnogród  Rights Reserved.