^Powrót na góre

Strona główna

Kancelaria parafialna

Siostry Serafitki

Duszpasterze

Galeria zdjęć

Aktualnie gościmy

Odwiedza nas 4 gości.

Statystyka odwiedzin

01310363
Dziś
Wczoraj
Ten tydzień
Ten miesiąc
Łącznie
598
579
3169
24413
1310363

Twoje IP: 34.229.63.215
Server Time: 2022-09-28 23:12:29

Kapłaństwo

Święcenia są sakramentem, dzięki któremu posłanie, powierzone przez Chrystusa Apostołom, nadal jest spełniane w Kościele aż do końca czasów. Jest to więc sakrament posługi apostolskiej. Obejmuje on trzy stopnie: episkopat, prezbiterat i diakonat (KKK 1536).

Kapłaństwo w Piśmie świętym

W Starym Testamencie zapowiedzią tego sakramentu jest posługa lewitów, kapłaństwo Aarona, ustanowienie siedemdziesięciu „Starszych”. Wszystkie te zapowiedzi znajdują wypełnienie w Jezusie Chrystusie, który przez ofiarę swego Krzyża Jest jedynym „Pośrednikiem miedzy Bogiem a ludźmi” (1Tm 2,5) i „arcykapłanem na wzór Melchizedeka” (Hbr 5,10). Jedyne kapłaństwo Chrystusa uobecnia się w kapłaństwie służebnym, które sprawuje Kościół.

Sakrament święceń i jego skutki

Sakrament składa się z trzech stopni, które są niezastąpione dla organicznej struktury Kościoła: z biskupstwa, prezbiteratu i diakonatu. Biskup otrzymuje pełnię sakramentu święceń, które włączają go do Kolegium Biskupów. Biskupi jako następcy Apostołów sprawują swą posługę pod zwierzchnictwem papieża. Ze święceń biskupich płynie misja nauczania, uświęcania i rządzenia. Prezbiterzy wykonują swą posługę w braterstwie sakramentalnym z innymi prezbiterami oraz w zależności od biskupa i w komunii z nim. Są wyświęcani, aby głosić Ewangelię, sprawować kult Boży, zwłaszcza Eucharystię, skąd czerpie moc cała ich posługa, i być pasterzami wiernych. Diakoni są wyświęcani do zadań posługi w Kościele, które pełnią pod pasterskim zwierzchnictwem swojego biskupa, w tym co dotyczy posługi słowa, kultu Bożego, zadań duszpasterskich i charytatywnych.
Święcenia może przyjąć ważnie tylko mężczyzna ochrzczony, a kto pragnie je przyjąć, musi się poddać osądowi Kościoła. Sakrament udzielany jest przez włożenie rąk przez biskupa na głowę wyświęcanego i przez specjalną modlitwę konsekracyjną, będącą prośbą do Boga o wylanie Ducha Świętego i Jego darów, odpowiednio do posługi, do której kandydat jest wyświęcany.
Sakrament święceń udziela specjalnej łaski Ducha Świętego, która czyni wyświęcanego narzędziem Chrystusa i uzdalnia go, by mógł działać w Jego potrójnej funkcji Kapłana, Proroka i Króla, stosownie  do stopni tego sakramentu. Wyciska również niezatarty charakter duchowy i dlatego nie może być powtarzany ani udzielany tylko na pewien czas. Wyświęceni kapłani w wykonywaniu swej posługi działają nie własną mocą, jak również nie z mandatu wspólnoty, lecz w osobie Chrystusa-Głowy i w imieniu Kościoła.

Informacje dla osób pragnących odpowiedzieć na głos powołania do służby w Kościele

Osoba, która pragnie realizować powołanie do kapłaństwa lub życia zakonnego, powinna zgłosić się do ks. Proboszcza i powiadomić o takim zamiarze. Warunkiem wstąpienia do wyższego seminarium duchownego jest złożenie podania, zdanie egzaminów wstępnych oraz dostarczenie niezbędnych dokumentów. Są nimi: akt chrztu i bierzmowania, świadectwo zdania egzaminu maturalnego, opinia swojego ks. proboszcza oraz katechety. Szczegółowych informacji możemy zasięgać u księży oraz na stronie internetowej seminarium duchownego www.wsd.zam-lub.pl
 
Copyright © 2013-2021 - Parafia Tarnogród  Rights Reserved.