^Powrót na góre

Strona główna

Kancelaria parafialna

Duszpasterze

Galeria zdjęć

Aktualnie gościmy

Odwiedza nas 13 gości.

Statystyka odwiedzin

01917031
Dziś
Wczoraj
Ten tydzień
Ten miesiąc
Łącznie
364
614
2297
14826
1917031

Twoje IP: 44.200.194.255
Server Time: 2024-07-16 08:38:57

MAŁŻEŃSTWO

Przymierze małżeńskie, przez które mężczyzna i kobieta tworzą ze sobą wspólnotę całego życia, skierowaną ze swej wspólnoty na dobro małżonków oraz do zrodzenia i wychowania potomstwa, zostało między ochrzczonymi podniesione przez Chrystusa Pana do godności sakramentu (KKK 1601).

Małżeństwo w Piśmie świętym

Bóg, który jest miłością i stworzył człowieka z miłości, powołał go także do miłości. Stwarzając mężczyznę i kobietę, powołał ich w małżeństwie do głębokiej wspólnoty życia i miłości, tak że „już nie są dwoje, lecz jedno ciało” (Mt 19,6). Błogosławiąc im, Bóg powiedział: „Bądźcie płodni i rozmnażajcie się” (Rdz 1,28). 
W Starym Testamencie świadomość dotycząca jedności i nierozerwalności małżeństwa dojrzewała stopniowo. Oblubieńcze przymierze Boga z Izraelem i zapowiada Przymierze nowe, zawarte przez Jezusa Chrystusa, z jego Oblubienicą, Kościołem. Jezus Chrystus nie tylko przywraca pierwotny porządek zamierzony przez Boga, lecz daje łaskę do przeżywania małżeństwa w nowym sakramentalnym wymiarze, które jest znakiem Jego oblubieńczej miłości: „Mężowie, miłujcie żony, bo i Chrystus umiłował Kościół” (Ef 5,25).
Przymierze małżeńskie jest ze swej natury nastawione na dobro małżonków, a także na zrodzenie i wychowanie potomstwa. Jest według pierwotnego zamysłu Boga nierozerwalne, jak sam oświadcza Jezus Chrystus: „Co więc Bóg złączył, tego człowiek niech nie rozdziela” (Mk 10,9).

Celebracja i skutki sakramentu małżeństwa

Ponieważ małżeństwo czyni małżonków publicznym stanem życia w Kościele, powinno być zawierane publicznie, w ramach celebracji liturgicznej, wobec kapłana oraz świadków.
Warunkiem ważności małżeństwa jest zgoda małżeńska, czyli wyrażenie przez mężczyznę i kobietę woli do wzajemnego i trwałego oddania się, w celu życia w przymierzu wiernej i płodnej miłości. Aby małżeństwo było ważne, zgoda musi mieć za przedmiot prawdziwe małżeństwo, być aktem ludzkim, świadomym i wolnym, podjętym nie pod przemocą czy przymusem.
Sakrament małżeństwa rodzi między małżonkami węzeł wieczysty i wyłączny. Zgoda, przez którą małżonkowie oddają się  sobie i przyjmują wzajemnie, zostaje przypieczętowana przez samego Boga. Dlatego zawarte i dopełnione małżeństwo osób ochrzczonych nie może być nigdy rozwiązane. Ponadto sakrament ten udziela małżonkom koniecznej łaski do osiągnięcia w życiu małżeńskim świętości oraz odpowiedzialnego przyjęcia dzieci i ich wychowania.
Rodzina chrześcijańska staje się wspólnotą łaski i modlitwy, szkołą cnót, miejscem pierwszego głoszenia wiary dzieciom. Stąd też staje się ona Kościołem domowym.

Przygotowanie do zawarcia sakramentu małżeństwa.

Kandydaci do sakramentu małżeństwa powinni najpóźniej trzy miesiące przed terminem ślubu zgłosić się w kancelarii parafialnej w celu spisania protokołu przedmałżeńskiego. Jeżeli oboje należą do innej wspólnoty parafialnej powinni mieć także zgodę od jednego ze swoich księży proboszczów na przeprowadzenie rozmowy kanonicznej. Należy zabrać ze sobą dowód tożsamości, a w przypadku chrztu otrzymanego poza naszą parafią, także metrykę chrztu z adnotacją o bierzmowaniu. Kandydaci zobowiązani są do odbycia nauk przedmałżeńskich (w naszej parafii spotkania odbywają się po uzgodnieniu dnia i godziny - tel.668 144 789). W przypadku kiedy sakrament został poprzedzony ślubem cywilnym, należy dostarczyć dokument z USC, potwierdzający zawarcie związku cywilnego. Przyszli małżonkowie wybierają również dwóch świadków, którymi mogą być tylko osoby pełnoletnie. Pozostałe informacje dotyczące wymagań do zawarcia sakramentu małżeństwa udzielane są podczas spisywania protokołu przedmałżeńskiego.
Copyright © 2013-2021 - Parafia Tarnogród  Rights Reserved.