^Powrót na góre

Strona główna

Kancelaria parafialna

Duszpasterze

Galeria zdjęć

Aktualnie gościmy

Odwiedza nas 12 gości.

Statystyka odwiedzin

01890544
Dziś
Wczoraj
Ten tydzień
Ten miesiąc
Łącznie
119
841
2397
15848
1890544

Twoje IP: 44.222.64.76
Server Time: 2024-06-18 03:46:24

Bierzmowanie

Sakrament bierzmowania wraz z chrztem i Eucharystią należy do sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego, którego jedność powinna być zachowywana. Należy zatem wyjaśniać wiernym, że przyjęcie tego sakramentu jest konieczne jako dopełnienie łaski chrztu. Istotnie, przez sakrament bierzmowania, ochrzczeni jeszcze ściślej wiążą się z Kościołem, otrzymują szczególną moc Ducha Świętego i w ten sposób jeszcze mocniej zobowiązani są, jako prawdziwi świadkowie Chrystusa, do szerzenia wiary słowem i czynem oraz do bronienia jej (KKK 1285).

Podstawy biblijne sakramentu

W Starym Testamencie prorocy zapowiadali, że Duch Pana spocznie na oczekiwanym Mesjaszu i na całym ludzie mesjańskim. Całe swoje życie i całe swoje posłanie Jezus urzeczywistnia w pełnej jedności z Duchem Świętym. Apostołowie zostają napełnieni Duchem Świętym w dniu Pięćdziesiątnicy i zaczynają głosić wielkie dzieła Boże (Dz 2,11). Przez obrzęd wkładania rąk przekazują Ducha Świętego nowo ochrzczonym i tym, którzy zostają posłani do głoszenia Ewangelii.

Obrzęd bierzmowania i jego skutki

Istotnym obrzędem bierzmowania jest namaszczenie świętym krzyżmem (olejem zmieszanym z balsamem, poświęconym przez biskupa) czoła ochrzczonego, którego dokonuje się wraz z nałożeniem ręki i przez słowa sakramentalne „Przyjmij znamię daru Ducha Świętego”.  Szafarzem bierzmowania jest biskup.
Skutkiem sakramentu jest specjalne wylanie Ducha Świętego, jak to, które zostało udzielone w dniu Pięćdziesiątnicy. Wyciska ono w duszy niezatarte znamię, przynosi wzrost łaski chrzcielnej, zakorzenia głębiej w synostwie Bożym, ściślej jednoczy nas z Chrystusem i Jego Kościołem, pomnaża w nas dary Ducha Świętego, udziela specjalnej mocy do wyznawania wiary chrześcijańskiej.

Bierzmowanie w naszej parafii

Sakrament udzielany jest młodzieży klas III gimnazjum, a przygotowanie do niego trwa cały rok katechetyczny. Obejmuje lekcje katechezy, udział w liturgii i nabożeństwach okresowych oraz comiesięczne spotkania formacyjne, w których powinni także uczestniczyć rodzice. Kandydaci do bierzmowania zobowiązani są prowadzić  indeksy potwierdzające zaangażowanie w przygotowania, a przed przyjęciem sakramentu zdają egzamin poświadczający dojrzałość wiary i rozumienie jej prawd. Osoby ochrzczone poza naszą parafią powinny dostarczyć metryki chrztu. Każdy wybiera sobie imię świętego, którego obiera za patrona oraz świadka przyjęcia sakramentu. Zachęca się aby świadkiem był rodzic chrzestny.


Copyright © 2013-2021 - Parafia Tarnogród  Rights Reserved.