^Powrót na góre

Strona główna

Kancelaria parafialna

Duszpasterze

Galeria zdjęć

Aktualnie gościmy

Odwiedza nas 12 gości.

Statystyka odwiedzin

01917098
Dziś
Wczoraj
Ten tydzień
Ten miesiąc
Łącznie
431
614
2364
14893
1917098

Twoje IP: 44.200.194.255
Server Time: 2024-07-16 10:08:33

Eucharystia

Najświętsza Eucharystia dopełnia wtajemniczenie chrześcijańskie. Ci, którzy przez chrzest zostali wyniesieni do godności królewskiego kapłaństwa, a przez bierzmowanie zostali głębiej upodobnieni do Chrystusa, za pośrednictwem Eucharystii uczestniczą razem z całą wspólnotą w ofierze Pana (KKK 1322).
Eucharystia jest ofiarą Ciała i Krwi Pana Jezusa, którą On ustanowił, aby w niej na całe wieki, aż do swego przyjścia, utrwalić ofiarę Krzyża i tak powierzyć Kościołowi pamiątkę swej Męki i Zmartwychwstania. Jest znakiem jedności, więzią miłości, ucztą paschalną, podczas której przyjmujemy Chrystusa, duszę napełniamy łaską i otrzymujemy zadatek przyszłej chwały.

Podstawy biblijne sakramentu

Zapowiedzią Eucharystii w Starym Przymierzu jest przede wszystkim uczta paschalna, podczas której spożywano niekwaszony chleb, celebrowana raz do roku przez Izraelitów na pamiątkę pospiesznego i wyzwalającego wyjścia z Egiptu. Jezus zapowiada w swoim nauczaniu a następnie ustanawia, obchodząc Ostatnią Wieczerzę z Apostołami podczas uczty paschalnej. Kościół wierny poleceniu Pana: „Czyńcie to na moja pamiątkę” (1Kor 11,24), zawsze celebrował Eucharystię, zwłaszcza w niedzielę, w dniu zmartwychwstania Jezusa.

Celebracja Eucharystii i skutki owoce Komunii św.

Celebracja odbywa się w dwóch zasadniczych częściach, które stanowią jeden akt kultu: w liturgii słowa, która obejmuje głoszenie i słuchanie słowa Bożego; oraz w liturgii eucharystycznej, która obejmuje przygotowanie chleba i wina, modlitwę eucharystyczną oraz komunię św.
Przewodniczyć Eucharystii może tylko ważnie wyświęcony kapłan, który działa w Osobie Chrystusa i w imieniu Kościoła. Jest to jednak ofiara, którą składają wszyscy jej uczestnicy. Życie wiernych, składane przez nich uwielbienie, ich cierpienia, modlitwa i praca łączą się z ofiarą Chrystusa. Eucharystia jako ofiara jest także składana na wynagrodzenie za grzechy żywych i umarłych, a także by otrzymać od Boga duchowe i doczesne dary.
Komunia św. pogłębia nasze zjednoczenie z Chrystusem i Jego Kościołem, podtrzymuje i życie łaski otrzymane na chrzcie i w bierzmowaniu i ożywia miłość do bliźnich. Umacniając nas w miłości, gładzi grzechy powszednie i zachowuje od przyszłych grzechów śmiertelnych.

Wymagania dotyczące uczestnictwa w Eucharystii

 Kościół uczy, że każdy wierny powinien brać udział w Eucharystii w każdą niedzielę będącą dniem zmartwychwstania Chrystusa oraz w święta nakazane, które uobecniają najważniejsze prawdy wiary chrześcijańskiej. Tymi świętami są: Uroczystość Maryi Świętej Bożej Rodzicielki (1 stycznia), Uroczystość Objawienia Pańskiego (6 stycznia), Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa ( święto ruchome, obchodzone 60 dni po Wielkanocy), Uroczystość Wniebowzięcia NMP (15 sierpnia), Uroczystość Wszystkich Świętych (1 listopada), Uroczystość Narodzenia Pańskiego (25 grudnia).
Kościół zaleca także wiernym, którzy uczestniczą we Mszy św., aby przyjmowali z należną dyspozycją Komunię św., zobowiązując ich do tego przynajmniej raz w roku w okresie wielkanocnym. Czas na przyjęcie Komunii św. trwa od środy popielcowej do niedzieli Trójcy Przenajświetszej.
Kto chce przyjąć Komunię św., powinien być w pełni włączony w Kościół i znajdować się w stanie łaski, to jest bez świadomości grzechu śmiertelnego. Jeśli ktoś ma świadomość takiego grzechu, powinien najpierw przystąpić do sakramentu pojednania. Ważne jest także skupienie i modlitwa, zachowanie ustanowionego przez kościół postu (godzina przed przyjęciem Komunii św.) oraz postawa zewnętrzna (gesty, stosowny strój i zachowanie), będąca wyrazem szacunku dla Chrystusa.
Każdy wierny może w ważnych okolicznościach przyjąć Komunię św. dwa razy w ciągu dnia, jednak przyjęcie Najświętszego Sakramentu po raz drugi powinno być połączone z uczestnictwem w całej Eucharystii. Wyjątkiem jest wiatyk, czyli Komunia św. dla umierających, którą można przyjąć zawsze. Jest ona bowiem „zadatkiem przyszłej chwały”, tzn. napełnia nas obfitym błogosławieństwem, podtrzymuje siły w czasie ziemskiej pielgrzymki, budzi pragnienie życia wiecznego, jednoczy nas z Chrystusem, z Kościołem niebieskim, ze świętą Dziewicą Maryją i wszystkimi świętymi.

I Komunia święta

Jest jedną z ważniejszych uroczystości parafialnych w ciągu roku. Rozpoczyna w życiu dziecka czas karmienia się Ciałem Pańskim i zjednoczenia z Jezusem. Pierwsza Komunia święta udzielana jest w wieku rozeznania, tzn. w momencie kiedy dziecko jest w stanie przyjąć i zrozumieć, że chleb eucharystyczny jest Ciałem Jezusa. Poprzedza ją całoroczne przygotowanie, w którym szczególną rolę pełnią rodzice. Obejmuje katechezę szkolną i parafialną przybliżającą prawdy wiary, wspólną modlitwę w domu rodzinnym, uczestnictwo wraz z rodzicami w niedzielnej Eucharystii oraz udział w nabożeństwach okresowych.
Ponieważ warunkiem udzielenia każdego sakramentu jest zakorzenienie w Chrystusie i Kościele wynikające z chrztu świętego, prosimy aby rodzice dzieci, które zostały ochrzczone poza naszą parafią, dostarczyli metryki chrztu św. z parafii, w których został ten sakrament udzielony.


Copyright © 2013-2021 - Parafia Tarnogród  Rights Reserved.